El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
Honoraris

El preu de la tramitació de la seva separació o divorci de mutu acord sense fills es de 390 €.

Queden inclosos els honoraris d’advocat i procurador per a tota la tramitació del procés, així com tot l’assessorament necessari, fins l’obtenció de la seva sentencia de divorci o separació.

**Els nostres honoraris no inclouen la tramitació ni els arancels del Registre de la Propietat del possible canvi de titularitat de la vivenda conjugal ni l’inscripció de l’ús i gaudi de la mateixa.

**No estan incloses en el preu de 390€ les tasses judicials aplicables.

El nostre despatx es reserva la facultat de variar aquests preus i honoraris en qualsevol moment.

Cancel·lació o suspensió
En cas que vostès decideixin no continuar o suspendre la tramitació del seu procediment, no s'hauran de pagar aquests honoraris a no ser que ja se li hagi redactat i enviat l'esborrany de Conveni Regulador personalitzat, que els hi costarà la quantitat de 70€.
Tanmateix, si la suspensió o cancel·lació es produeix un cop ja presentada la demanda davant dels Jutjats, es pagaran els honoraris de forma íntegra.